GCMC14

Chất liệu: Pha lê, Kim loại
Kích thước: 
D600mm (1 lớp)
D800mm (1 lớp)
D1000mm (1 lớp)
D600 + 800mm (2 lớp)
L900xW300xH350mm (Hình chữ nhật)
L1200xW400xH350mm (Hình chữ nhật)
L1500xW400xH350mm (Hình chữ nhật) Cáp màu : Pha lê trong suốt, Bóng đèn
kim loại vàng 1 mét (chấp nhận tùy chỉnh) Tán: Kim loại

Tùy chọn

Đang cập nhật

Thông số kỹ thuật
Đang cập nhật

Mô tả sản phẩm

Nội dung đang cập nhật

Bộ sưu tập

Đang cập nhật

Sản phẩm tương tự