GCMC14

Chất liệu: Pha lê, Kim loại
Kích thước: 
D600mm (1 lớp)
D800mm (1 lớp)
D1000mm (1 lớp)
D600 + 800mm (2 lớp)
L900xW300xH350mm (Hình chữ nhật)
L1200xW400xH350mm (Hình chữ nhật)
L1500xW400xH350mm (Hình chữ nhật) Cáp màu : Pha lê trong suốt, Bóng đèn
kim loại vàng 1 mét (chấp nhận tùy chỉnh) Tán: Kim loại

Tùy chọn

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Mô tả sản phẩm

Nội dung đang cập nhật

Bộ sưu tập

Đang cập nhật

Sản phẩm tương tự