GCMC20

Chất liệu: Pha lê, sắt
Kích thước: 9 Kích thước
Màu sắc : Pha lê trong suốt Giá
đỡ bóng đèn:
Dây cáp dải LED: 1 mét (chấp nhận tùy chỉnh)
Tán: Kim loại

Tùy chọn

Đang cập nhật

Thông số kỹ thuật
Đang cập nhật

Mô tả sản phẩm

Nội dung đang cập nhật

Bộ sưu tập

Đang cập nhật

Sản phẩm tương tự