GCMC20

Chất liệu: Pha lê, sắt
Kích thước: 9 Kích thước
Màu sắc : Pha lê trong suốt Giá
đỡ bóng đèn:
Dây cáp dải LED: 1 mét (chấp nhận tùy chỉnh)
Tán: Kim loại

Tùy chọn

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Mô tả sản phẩm

Nội dung đang cập nhật

Bộ sưu tập

Đang cập nhật

Sản phẩm tương tự