GCMC37A

Chất liệu: Pha lê, sắt
Kích thước1: D400xH700mm Kích
thước2: D600xH1000mm Kích
thước3: D800xH1200mm Kích thước 4: D1000xH1800mm Kích
thước 5
: D1200xH2000mm Kích
thước6: D1500xH2600mm
Màu sắc: Trong suốt & Giá
đỡ bóng đèn vàng: E12 / E14

Tùy chọn

Đang cập nhật

Thông số kỹ thuật
Đang cập nhật

Mô tả sản phẩm

Nội dung đang cập nhật

Bộ sưu tập

Đang cập nhật

Sản phẩm tương tự