GCMC37A

Chất liệu: Pha lê, sắt
Kích thước1: D400xH700mm Kích
thước2: D600xH1000mm Kích
thước3: D800xH1200mm Kích thước 4: D1000xH1800mm Kích
thước 5
: D1200xH2000mm Kích
thước6: D1500xH2600mm
Màu sắc: Trong suốt & Giá
đỡ bóng đèn vàng: E12 / E14

Tùy chọn

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Mô tả sản phẩm

Nội dung đang cập nhật

Bộ sưu tập

Đang cập nhật

Sản phẩm tương tự