GCMC37B

Chất liệu: Pha lê, sắt
Kích thước 1: D800xH380mm Kích
thước 2: D1000xH380mm
Màu sắc: Trong suốt và vàng Giá
đỡ bóng đèn: E12 / E14

Tùy chọn

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Mô tả sản phẩm

Nội dung đang cập nhật

Bộ sưu tập

Đang cập nhật

Sản phẩm tương tự