GCMG45R

Chất liệu: Acrylic, Sắt
Kích thước1: D600xH450mm Kích
thước2: D800xH450mm Kích
thước3: D1000xH450mm Kích
thước 4: D1200xH450mm
Màu sắc: Acrylic trong suốt, Giá đỡ bóng đèn sắt vàng
: G4

Tùy chọn

Đang cập nhật

Thông số kỹ thuật
Đang cập nhật

Mô tả sản phẩm

Nội dung đang cập nhật

Bộ sưu tập

Đang cập nhật

Sản phẩm tương tự