GCMG45R

Chất liệu: Acrylic, Sắt
Kích thước1: D600xH450mm Kích
thước2: D800xH450mm Kích
thước3: D1000xH450mm Kích
thước 4: D1200xH450mm
Màu sắc: Acrylic trong suốt, Giá đỡ bóng đèn sắt vàng
: G4

Tùy chọn

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Mô tả sản phẩm

Nội dung đang cập nhật

Bộ sưu tập

Đang cập nhật

Sản phẩm tương tự