GMCI02

Chất liệu: Sắt
Kích thước: 1425x1360mm Màu sắc: Giá đỡ bóng đèn
Chrome : Tán LED: Kim loại

Tùy chọn

Đang cập nhật

Thông số kỹ thuật
Đang cập nhật

Mô tả sản phẩm

Nội dung đang cập nhật

Bộ sưu tập

Đang cập nhật

Sản phẩm tương tự