GMOA51

Chất liệu: Acrylic
D420xH150mm
D620xH150mm
D820xH150mm
D1020xH150mm
D420xH150mm
D620xH150mm
D820xH150mm
D1020xH150mm
D420 + D620mm
D620 + D820mm
D820 + D1020mm
Màu sắc: Trắng & Vàng Giá
đỡ bóng đèn: dẫn

Tùy chọn

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Mô tả sản phẩm

Nội dung đang cập nhật

Bộ sưu tập

Đang cập nhật

Sản phẩm tương tự