GMOA51

Chất liệu: Acrylic
D420xH150mm
D620xH150mm
D820xH150mm
D1020xH150mm
D420xH150mm
D620xH150mm
D820xH150mm
D1020xH150mm
D420 + D620mm
D620 + D820mm
D820 + D1020mm
Màu sắc: Trắng & Vàng Giá
đỡ bóng đèn: dẫn

Tùy chọn

Đang cập nhật

Thông số kỹ thuật
Đang cập nhật

Mô tả sản phẩm

Nội dung đang cập nhật

Bộ sưu tập

Đang cập nhật

Sản phẩm tương tự