GPMG167A

Chất liệu: Kính, Sắt
Kích thước: D350mm
Màu sắc: Kính trắng, Giá đỡ bằng sắt Chrome
: E26 / E27X1

Tùy chọn

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Mô tả sản phẩm

Nội dung đang cập nhật

Bộ sưu tập

Đang cập nhật

Sản phẩm tương tự