GPMG167B

Chất liệu: Sắt
Kích thước: D350mm
Màu sắc: Chrome đầy đủ / Bóng đèn màu trắng Chrome Arms
Giá đỡ bóng đèn: E26 / E27X1

Tùy chọn

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Mô tả sản phẩm

Nội dung đang cập nhật

Bộ sưu tập

Đang cập nhật

Sản phẩm tương tự