GPMG167B

Chất liệu: Sắt
Kích thước: D350mm
Màu sắc: Chrome đầy đủ / Bóng đèn màu trắng Chrome Arms
Giá đỡ bóng đèn: E26 / E27X1

Tùy chọn

Đang cập nhật

Thông số kỹ thuật
Đang cập nhật

Mô tả sản phẩm

Nội dung đang cập nhật

Bộ sưu tập

Đang cập nhật

Sản phẩm tương tự