GPMG171

Chất liệu: Kính, Sắt
Kích thước:
D420mm (E26 / E27X3)
D550mm (E26 / E27X5)
Màu sắc: Kính vàng / trắng, sắt mạ crôm

Tùy chọn

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Mô tả sản phẩm

Nội dung đang cập nhật

Bộ sưu tập

Đang cập nhật

Sản phẩm tương tự