GPMG96

Chất liệu: thủy tinh, sắt
Kích thước: 7 size
Màu sắc: kính trong, đồng / bạc sắt  
Giá đỡ bóng đèn: e26 / e27 x 1
Cáp: 1 mét (chấp nhận tùy chỉnh)
Tán: Kim loại

Tùy chọn

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Mô tả sản phẩm

Nội dung đang cập nhật

Bộ sưu tập

Đang cập nhật

Sản phẩm tương tự