GPMI113

Chất liệu: Sắt
Kích thước: D400mm
Màu sắc: Trắng Giá
đỡ bóng đèn: E26 / E27X1

Tùy chọn

Đang cập nhật

Thông số kỹ thuật
Đang cập nhật

Mô tả sản phẩm

Nội dung đang cập nhật

Bộ sưu tập

Đang cập nhật

Sản phẩm tương tự