GPMI113

Chất liệu: Sắt
Kích thước: D400mm
Màu sắc: Trắng Giá
đỡ bóng đèn: E26 / E27X1

Tùy chọn

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Mô tả sản phẩm

Nội dung đang cập nhật

Bộ sưu tập

Đang cập nhật

Sản phẩm tương tự