GPMI114

Chất liệu: Sắt
Kích thước: D300mm
Màu sắc: Giá đỡ bóng đèn Chrome
: E26 / E27X1

Tùy chọn

Đang cập nhật

Thông số kỹ thuật
Đang cập nhật

Mô tả sản phẩm

Nội dung đang cập nhật

Bộ sưu tập

Đang cập nhật

Sản phẩm tương tự