GPMI114

Chất liệu: Sắt
Kích thước: D300mm
Màu sắc: Giá đỡ bóng đèn Chrome
: E26 / E27X1

Tùy chọn

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Mô tả sản phẩm

Nội dung đang cập nhật

Bộ sưu tập

Đang cập nhật

Sản phẩm tương tự