GWMI03

Chất liệu: Sắt
Kích thước 1: D200mm
Kích thước 2: D300mm
Kích thước 3: D350mm
Màu sắc: Trắng / Đen /  Giá
đỡ bóng đèn gỗ:
Tán LED: Kim loại

Tùy chọn

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Mô tả sản phẩm

Nội dung đang cập nhật

Bộ sưu tập

Đang cập nhật

Sản phẩm tương tự